Lesaanvullingen van leerkrachten

  1. Lesaanvullingen van leerkrachten

Tijdens de twee jaren van het onderzoek Beter schrijven, ontving een deel van de deelnemende  leerkrachten een training. Onderdeel van de training was dat ze het effect van een eigen aanpassing op de schrijflessen onderzochten. Lees hieronder van een aantal leerkrachten wat ze onderzochten.

Ruud Slinger

Leerkracht Ruud gaf les aan groep 7. Hij wilde de leerlingen vooral feedback op maat kunnen geven met als resultaat dat alle leerlingen minstens een categorie op de rubrics vooruit gingen. Daarvoor is hij consequent de bij de lessen geleverde rubrics gaan gebruiken en hield hij de beoordelingen bij in een zelfgemaakt overzichtelijk schema. Dat schema maakte het makkelijker leerlingen op de juiste punten te ondersteunen. Bekijk Ruuds PowerPointpresentatie voor een verslag.

‘Ze schrijven nu echt beter.’

Marieke

Leerkracht Marieke gaf stelles aan groep 7. Zij experimenteerde met het werken in drie niveaugroepen met het doel bij alle leerlingen de schrijfprestaties te verbeteren. Marieke vormde de niveaugroepen op basis van de rubricscores, stelde doelen en hield gesprekken met de leerlingen over hoe ze de lessen ervoeren en wat ze van de werkwijze vonden. Bekijk Mariekes PowerPointpresentatie voor een verslag.

‘We hebben geleerd goed naar de tekst van een ander te kijken.’

Erna Velthuizen

Leerkracht Erna gaf les aan groep 6. Zij wilde onderzoeken welke A-leerlingen over konden stappen naar B-niveau en welke leerlingen zelfstandig konden werken en met welke kinderen ze aan de instructietafel moest werken. Om de niveaus te bepalen gebruikte ze de rubrics. Lees Erna’s verslag (pdf).

‘Leuk, dat de kinderen het modelen nu ook over gaan nemen’

Janneke Tambach

Leerkracht Janneke gaf les aan groep 7/8. Zij wilde met een doordacht groepsplan de resultaten verbeteren, door middel van passende didactische keuzes voor de instructiegevoelige, instructieafhankelijke en instructieonafhankelijke groep en een aantal leerlingspecifieke voornemens. Aan het eind van het schooljaar kon Janneke voor elke leerling de stand van zaken vaststellen en keuzes maken voor het volgende jaar. Bekijk de PowerPointpresentatie van Janneke.

‘Nakijken teksten sneller en meer gefundeerd’

Sjaak van Moorsel

Leerkracht Sjaak gaf les aan groep 5/6. Hij wilde met een groepsplan beter kunnen differentiëren. Voor de drie niveaugroepen binnen de groep plande hij verschillende didactische aanpakken, waarbij de leerlingen in de instructiegevoelige groep ook een modelende rol kregen. Aan het eind van het jaar evalueerde Sjaak de aanpakken voor de drie groepen zodat hij gegevens had om die aanpakken te verbeteren. Lees Sjaaks verslag (pdf)

‘Telkens “modelen” en voorbeelden aangereikt krijgen geeft de zwakste schrijvers uiteindelijk vertrouwen.’