Centraal op deze conferentie op de Erasmus Universiteit in Rotterdam staat het thema Lezen en schrijven.

De conferentie is interessant voor leerkrachten, docenten, taalcoördinatoren. leesspecialisten en intern begeleiders uit het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en onderwijsadviseurs. U doet antwoorden en inzichten op rondom de vraag: ‘Hoe kunnen lezen en schrijven elkaar versterken?’

Meer informatie
Kijk op www.cedgroep.nl/conferentiebegrijpendlezen.