Praktische vragen

Hoeveel tijd kosten de Nieuwsbegrip Schrijflessen?

Een Nieuwsbegrip schrijfles bestaat uit twee delen, die u over twee weken kunt verdelen. Elk deel duurt 45 minuten.

Hoe vaak verschijnen de schrijflessen?

De schrijflessen verschijnen om de twee weken, aansluitend bij het Nieuwsbegriponderwerp van die week. Rond vakanties kunnen er een of twee weken meer tussen zitten.

Hoe kan ik mij abonneren op de schrijflessen?

Voor scholen met een Nieuwsbegrip Basisabonnement, zijn deze lessen zonder extra kosten beschikbaar. Ze zijn te downloaden op de website van Nieuwsbegrip bij Download & Print -> Deze week. Let op dat Nieuwsbegrip schrijven bij de selectie is aangevinkt.

Didactische en inhoudelijke vragen

Hoe ga ik om met verschillen tussen leerlingen?

De lessen zijn zo opgebouwd dat u met een groepsplan kunt werken. De bijgeleverde rubrics zijn te gebruiken om leerlingen in niveaugroepen in te delen.

Hoe maak ik een groepsplan voor de schrijflessen?

Op de pagina Differentiëren vindt u een uitleg over het werken met een groepsplan.

Hoe beoordeel ik schrijfproducten?

Hoe u geschreven teksten beoordeelt leest u op de pagina Beoordelen.

Wat doe ik met de schrijflessen in onze taalmethode als ik de Nieuwsbegrip schrijflessen gebruik?

Hoe u omgaat met schrijflessen uit uw taalmethode als u ook Nieuwsbegrip schrijflessen gebruikt, kunt u lezen in Gebruik van schrijflessen uit andere methodes naast Nieuwsbegrip Schrijven (PDF).

Aan welke genres werken leerlingen met Nieuwsbegrip schrijven?

In de lessen wordt aan de volgende genres gewerkt:

  • Beschrijven
  • Verklaren
  • Instrueren
  • Overtuigen/betogen
  • Verhaal/fictie

Hoe vindt de opbouw binnen een genre plaats?

Het leren schrijven van een genre verloopt via drie lestypes:

  1. Ervaringsles
  2. Instructieles
  3. Een of meer oefenlessen

Over de lessoorten leest u meer bij Globale opbouw.