De eerste resultaten over leerlingprestaties in onderzoekjaar 1 zijn bekend: de schrijflessen hebben effect.

Over de leerlingresultaten van het eerste onderzoeksjaar is al wat bekend: leerlingen van wie de leerkracht Nieuwsbegripschrijflessen gaf, schrijven significant beter dan leerlingen van wie de leerkracht regulier schrijfonderwijs gaf, mits er voldoende Nieuwsbegripschrijflessen werden gegeven.