Verklaring, strategie

 1. Verklaring, strategie

VOGELS: een strategie voor het schrijven van een verklaring

Leerlingen schrijven een verklarende tekst op basis van één of meer bronnen. Dit kunnen teksten zijn, maar ook beeldmateriaal, videofilm, een nieuwsbericht, een interview met een deskundige, enz. De strategie VOGELS leent zich zowel voor het schrijven als voor het lezen/raadplegen/verwerken van bronnen.

Schoolplaat VOGELS
Schoolplaat VOGELS

VOGELS:

 1. Beschrijf het Verschijnsel
  Wat is het? hoe ziet het eruit?
 2. Wat zijn Oorzaken?
  Hoe komt het?
 3. Wat zijn Gevolgen, nu En Later?
  Positieve en/of negatieve gevolgen.
 4. Zet oorzaken en gevolgen in een Schema.

Voorbeeldschema: Oorzaken & gevolgen van een tsunami: