Verhaal, strategie

  1. Verhaal, strategie

Hulpschema bij het schrijven van een verhaal

Bij het schrijven van een verhaal maken de leerlingen vaak gebruik van een verhalenschema.

Voorbeeld van een verhalenschema:
voorbeeld_verhalenschema