Overzicht strategieën

  1. Overzicht strategieën

Overzicht van strategieën

BEVERS en VOGELS zijn strategieën voor het plannen van een tekst. Ze resulteren in een schema dat leerlingen vervolgens kunnen gebruiken bij het schrijven.
KLUNS en SLAK zijn strategieën die zowel bij het plannen als tijdens het schrijven van de tekst gebruikt kunnen worden. In het eerste geval (plannen) worden bij iedere stap notities gemaakt: een soort ruwe versie. Vervolgens wordt de tekst op basis van de notities geschreven.

Voor niveau A kan de strategie VOGELS verkort worden tot VOS (verschijnsel + oorzaken + schema) of VGS (verschijnsel + gevolgen + schema).

overzicht strategieënIn de testfase ziet de leerling een of meer lezers ‘aan het werk’ met zijn/haar tekst, en kan zo ervaren of de tekst wel voldoet, of dat deze verbeterd moet worden.

De stappen 6 en 7 (testen en herschrijven) worden alleen ingelast als er een noodzaak tot herschrijven is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als:

  1. van de teksten een mooi boekje wordt gemaakt
  2. de tekst naar iemand verzonden wordt
  3. een betere tekst een beloning oplevert