Beschrijving, strategie

  1. Beschrijving, strategie

BEVERS: een strategie voor het maken van een beschrijving

Voor het maken van een goede, samenhangende beschrijving is meer nodig dan zoveel mogelijk details in willekeurige volgorde geven.

Schoolplaat BEVERS
Schoolplaat BEVERS

Belangrijk is dat de leerling bedenkt wat de lezer nodig heeft om de persoon/het voorwerp te kunnen herkennen (expliciete informatie, een totaalindruk, niet alleen een opsomming van details) en hoe deze informatie te ordenen. De strategie BEVERS kan hierbij behulpzaam zijn:

  1. BEkijk het voorwerp: wat valt je meteen op? Noteer dit.
  2. VERgelijk het voorwerp met andere voorwerpen van dezelfde soort: wat maakt dit voorwerp anders? Noteer de kenmerken.
  3. Maak een Schema:
Dit wil ik in mijn schema zetten Dit zegt iets over Dit wordt de volgorde in mijn tekst
Kleur 3
Omvang 1
Vorm 2
enz. 4