Strategieën

  1. Strategieën

Wat zijn schrijfstrategieën?

Stappenplannen

In de schrijflessen Nieuwsbegrip leren leerlingen genrespecifieke schrijfstrategieën. Dit zijn stappenplannen die leerlingen helpen om:

  • op ideeën te komen voor hun tekst,
  • hun ideeën te ordenen,
  • de ideeën goed onder woorden te brengen in een gestructureerde en samenhangende tekst,
  • hun tekst kritisch te bekijken en eventueel te verbeteren.

Geheugensteuntjes

Leerlingen ontvangen uitleg over de strategieën en het belang ervan, en oefenen met het zelf toepassen van de strategieën. Om hen te helpen de strategie te onthouden, worden geheugensteuntjes aangereikt: iedere strategie heeft een naam, en iedere stap van de strategie wordt aangeduid met een tot drie letters.
Voor ieder genre, uitgezonderd fictie, leren leerlingen een aparte strategie:

  • voor beschrijvingen: BEVERS
  • voor instructieteksten: KLUNS
  • voor verklaringen: VOGeLS
  • voor overtuigende teksten: SLAK