Leerinhouden van de schrijflessen Nieuwsbegrip

De leerlingen leren strategieën (stappenplannen) voor het plannen, schrijven en verbeteren van verschillende soorten teksten (genres).

Leerlingen leren teksten te schrijven binnen vijf verschillende genres:

  • Beschrijving
  • Verklaring
  • Instructie
  • Overtuigende tekst
  • Fictie/Verhaal

Deze genres worden vermeld in het Referentiekader Taal (referentieniveaus 1F, 1S en 2F).

Drie van de genres – beschrijving, verklaring en overtuigende tekst- spelen een belangrijke rol in de verdere schoolloopbaan van leerlingen. De schrijflessen van Nieuwsbegrip bereiden leerlingen voor op het voortgezet onderwijs.