Schrijftaken en algemene opbouw

De Nieuwsbegrip schrijflessen zijn en worden ontwikkeld voor de Nieuwsbegripniveaus A en B, dus voor groep 5 tot en met 8. Leerlingen krijgen elke twee weken een nieuwe schrijftaak die aansluit bij het Nieuwsbegriponderwerp van de week.

De leerlingen werken in hun schrijftaken aan vijf genres:

 • Beschrijven
 • Verklaren
 • Instrueren
 • Overtuigen/Betogen
 • Fictie/verhaal

Leerlingen werken aan elke schrijftaak in twee lessen die elk ongeveer 45 minuten in beslag nemen. In totaal krijgen ze in een schooljaar eenentwintig schrijftaken in de volgende verdeling:

 • 5 keer fictie
 • 4 keer beschrijven
 • 4 keer instructie
 • 4 keer verklaren
 • 4 keer betogen

Tussen jaren kan deze verdeling verschillen, zoals het schema uit  het jaar 2013-2014 laat zien:

lessen per eenheid

Opbouw per genre

In de lessen per genre zit een opbouw. Achtereenvolgens doen leerlingen een ervaarles, een instructieles en een  of meer oefenlessen. De kenmerken van deze lessen zijn:

 1. Ervaarles: schrijvers ervaren wat het effect is van een tekst, en welke onderdelen en kenmerken van de tekst er kennelijk toe doen. Dit is een doe-les, met een vanzelfsprekende vorm van reflectie: de reflectie wordt opgeroepen doordat leerlingen zien wat de tekst met een lezer doet. Denk aan een instructietekst waarbij de schrijver kan ervaren of de lezer de instructies goed begrijpt.
 2. Instructieles: de leerlingen leren de strategie aan. De leerkracht doet deze hardop denkend voor en de leerlingen oefenen de strategie een eerste keer stap voor stap.
 3. Oefenles 1 en 2: leerlingen oefenen de strategie in, onder behulpzame condities, maar met gaandeweg minder ondersteuning.