Doelen van de schrijflessen Nieuwsbegrip

De Nieuwsbegrip schrijflessen zijn gericht op de volgende doelstellingen:

  • Leerlingen leren strategieën (stappenplannen) voor het plannen, schrijven en verbeteren van verschillende soorten teksten.
  • Leerlingen leren wat de kenmerken zijn van verschillende soorten teksten.
  • Leerlingen leren te schrijven met een doel, voor een echt publiek. Het gaat hierbij vooral over de vraag of de communicatie slaagt: komt de boodschap over, bereikt de tekst het gewenste effect bij de lezer?  Andere tekstkenmerken, zoals spelling, woordkeuze en zinsbouw, staan in dienst hiervan.
  • Leerlingen leren schrijven om teksten beter te kunnen begrijpen. Schrijfactiviteiten kunnen leiden tot het beter verwerken van de inhoud van teksten (schematiseren, voorkennis ophalen, etc.).