Kenmerken schijfvaardigheid

Wie schrijfonderwijs geeft moet goed op de hoogte zijn van de specifieke kenmerken van schrijfvaardigheid en schrijfonderwijs. Lees hieronder de belangrijkste zaken die daarbij een rol spelen.

Schrijven = communicatie

Schrijven wordt in de lessen vooral benaderd als communicatie: een tekst wordt geschreven met een bepaald doel, om iets over te brengen op een lezer. Teksten worden daarom altijd door klasgenoten gelezen, of aan elkaar voorgelezen. Waar mogelijk worden teksten gepubliceerd of echt verzonden,  bijvoorbeeld aan een instantie, een vriend, ouders of het schoolhoofd.

Schrijven is een proces

Een tekst is nooit in één keer goed geschreven. Er gaat altijd een fase vooraf waarin de schrijver inhoud verzamelt en de tekst plant. Tijdens het schrijven worden eenmaal geschreven zinnen verwijderd of aangepast en na het ontstaan van een eerste versie, volgt vaak een tweede versie.

Schrijfontwikkeling verloopt niet voor alle leerlingen hetzelfde en voor elke leerling soms grillig.

Individuele verschillen tussen schrijvende leerlingen kunnen groot zijn. Het is daarom belangrijk vooral te letten op individuele voortgang van leerlingen. Maar ook die individuele voortgang kan een grillig beeld te zien geven. Wat een leerling op een moment lijkt te beheersen, kan later weer onder de maat lijken. Dat is een tweede reden om individuele voortgang voortdurend te monitoren. Dat laatste kan bijvoorbeeld door rubrics te gebruiken.