Genres

Al lange tijd wordt er gestreefd naar de integratie tussen taal en andere vakgebieden omdat dit de leerresultaten ten goede komt. In de praktijk komt hier echter maar weinig van terecht.
De opzet en de uitgangspunten van de schrijflessen zijn goed toe te passen in andere vakgebieden. Het handigst kan dat door uit te gaan van genres (tekstsoorten.) Schrijven over nieuwe stof helpt leerlingen zich de vakkennis en de schrijfstrategieën beter eigen te maken.

Voorbeelden

Zo zijn de genres verklaren en beschrijven geschikt om in een aardrijkskunde-, biologie- of geschiedenisles terug te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: een natuurverschijnsel verklaren of beschrijven, een dier beschrijven, een historische gebeurtenis beschrijven of verklaren.

Burgerschapsvorming en kunstzinnige oriëntatie lenen zich beter voor een verhalende tekst of een instructietekst. Denk aan: een instructie voor een knutselwerkje schrijven, een verhaal schrijven bij een schilderij, een gedicht schrijven over je gevoelens.

Een overtuigende tekst is aan verschillende vakgebieden te koppelen. Denk bijvoorbeeld aan: een betoog over een actuele kwestie, een protestbrief of een verzoek, een oproep om steun voor een goed doel.