Omgaan met verschillen

Er zijn schrijflessen op twee niveaus: A en B.

Niveau A is bedoeld voor groep 5 en 6.
Niveau B is bedoeld voor groep 7 en 8.

Binnen een klas kan gedifferentieerd worden, door zowel A- als B-taken aan te bieden. Een leerkracht kan op verschillende manieren differentiëren:

  • De leerkracht loopt rond in de klas, bekijkt vorderingen van de schrijvende leerlingen en ondersteunt leerlingen die vastlopen of uitgedaagd moeten worden.
  • De leerkracht loopt rond in de klas en maakt notities van zaken waar leerlingen op vastlopen. En kiest dan een moment om die leerlingen in een apart groepje extra instructie geven, bijvoorbeeld aan de zogeheten instructietafel.
  • Er kan ook een pauze tijdens het schrijven ingelast worden om de aandacht van de klas op bepaalde zaken te vestigen. De leerkracht geeft bijvoorbeeld tips bij dingen die nog niet goed gaan, of vertelt over mooie voorbeelden die hij/zij gezien heeft bij leerlingen.
  • Individuele leerlingen kunnen hulpkaarten krijgen, met tips voor het schrijven.

Groepsplan

Bij de Nieuwsbegrip schrijflessen kan de leerkracht een groepsplan maken. Daarvoor moet eerst de groep in drie niveaus ingedeeld worden, wat een leerkracht kan doen met hulpmiddelen die bij Beoordelen beschreven staan: rubrics en/of een schaal.
De les start dan met een uitleg voor de hele groep, waarna de sterkste schrijvers (groep I) zelfstandig aan de slag gaan. De middengroep (groep II) krijgt langer instructie en/of wordt nog bij enkele opdrachten begeleid en gaat daarna ook zelfstandig aan het werk. De zwakste schrijvers (groep III) krijgen intensieve ondersteuning aan de instructietafel.

Voorbeelden

Door leerkrachten die aan het onderzoek meewerkten zijn verschillende aanvullingen gemaakt. die vooral gericht waren op differentiatie. Deze aanvullingen worden beschreven bijLesaanvullingen van leerkrachten.