Beoordeel waar het om gaat

Geschreven teksten kunnen op allerlei aspecten beoordeeld worden. Maar het is raadzaam teksten in de schrijfles voornamelijk te beoordelen op dat wat in de les centraal staat. Dat is immers waar de leerling zich op toegelegd heeft en wat de doelstelling van de les was. Wat bij elke tekst een rol speelt is: heeft de schrijver zijn of haar bedoeling goed duidelijk gemaakt aan de lezer? Neem dat altijd in een tekstbeoordeling mee.
Om teksten te beoordelen kan een leerkracht verschillende hulpmiddelen gebruiken. Hieronder leest u kort meer over twee middelen: rubrics en een schaal.

Rubrics

Bij iedere schrijftaak worden rubrics geleverd:  dit zijn beoordelingscriteria waarmee leerlingteksten beoordeeld kunnen worden op een 4-puntsschaal, van A1 (zwak) tot B2 (sterk).

Voorbeeld van een rubric voor het beoordelen van  een beschrijving (van uitgestorven dieren):

Voorbeeld van een rubric voor schrijfonderwijs

Deze rubric is een van de rubrics bij een beschrijvende tekst, namelijk die vraagt naar de gekozen kenmerken van een dier. Bij deze Nieuwsbegriples zijn meer rubrics gemaakt. Een andere rubric is bijvoorbeeld een rubric die vraagt of de schrijver die kenmerken in een goede volgorde heeft gezet,  met het belangrijkste kenmerk eerst.
Over langere tijd kan een leerkracht deze scores bijhouden en zo een goed beeld opbouwen van de schrijfvaardigheid van leerlingen en de voortgang daarin.

Schaal

Hebben verschillende leerlingen eenzelfde schrijfopdracht of soort tekst geschreven, dan kunt u ervoor kiezen ze niet apart te beoordelen, maar ze op volgorde te leggen van zwakste naar sterkste tekst. Advies daarbij is om eerst een tekst te kiezen die qua niveau midden tussen de beste en zwakste tekst ligt, en die tekst 100 punten te geven.  (De teksten moeten vooral gekozen worden op dat wat centraal stond in de schrijfopdracht.) Daarna geeft u alle teksten een score onder of boven 100 en zo ontstaat een volgorde.
Beoordelen werkt beter wanneer u dit samen met collega doet: hoe meer beoordelaars, hoe beter de beoordeling. De zo ontstane scores kunt u eventueel omzetten in schoolcijfers, waarbij 100 staat voor bijvoorbeeld een 6.