Schrijvende leerlingen

In de didactiek van het schrijven spelen die elementen een rol, die we ook terugzien in het gedrag van goede schrijvers. Belangrijk daarbij is dat goede schrijvers altijd starten met het verzamelen van inhoud en het plannen van hun tekst  Daarna volgt het schrijven zelf, waarna de schrijver kritisch naar de eigen tekst kijkt, en/of deze aan het beoogde publiek laat lezen, en de tekst waar nodig herschrijft. Schrijfonderwijs richt zich op het ondersteunen van deze drie fasen en het aanleren van genrespecifieke strategieën.

De leerkracht

De belangrijkste taken van de leerkracht bij het geven van schrijfonderwijs zijn: instructie geven, feedback geven en het beoordelen van de schrijfproducten van de leerlingen. Verder is het essentieel te kunnen differentiëren tussen leerlingen van verschillende niveaus.

Aanvullingen bij de lessen

Door leerkrachten die aan het onderzoek meewerkten zijn verschillende aanvullingen gemaakt. Deze worden beschreven op de pagina Lesaanvullingen van leerkrachten.