De lessen

Schrijftaken over actuele onderwerpen die leerlingen interesseren, een duidelijke leerlijn, systematisch onderwijs in schrijfstrategieën, leren schrijven in verschillende genres, samenwerkend leren, differentiatie naar niveau, concrete handvatten voor het beoordelen van teksten… Dit zijn de ingrediënten van Nieuwsbegrip Schrijven, een programma met schrijflessen die aansluiten bij de actualiteit. De methode is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en samen met leerkrachten ontwikkeld. Hij is bedoeld voor groep 5 tot en met 8.

Ervaringen van leerkrachten:

  • “We hebben wekelijks een uur aan de opdrachten gewerkt en de resultaten zijn erg omhoog gegaan.”
  • “Naast de verbeterde kwaliteit merkt het team dat kinderen veel plezier beleven aan deze stellessen.”
  • “Doordat de leerlingen en ik zo bewust met schrijven bezig zijn geweest, zijn de resultaten in de Eindtoets CITO hoog.”
  • “Het mooiste van dit project vind ik dat je als leerkracht betrokken bent geweest bij het ontwikkelen van de methode.”

Het onderzoek

Beter schrijven is een onderzoek naar factoren die de schrijfprestaties (schrijven van samenhangende teksten) in groep 6 tot en met 8 van de basisschool kunnen verbeteren.
Het onderzoek liep op de scholen gedurende het schooljaar 2013/2014 en 2014/2015; in het onderzoek werden de lessen van Nieuwsbegrip Schrijven ingezet. Het proefschrift over dit onderzoek is nog in wording, maar voorlopige resultaten wijzen uit dat het consequent toepassen van de lessen een positief effect heeft op de schrijfresultaten.

Op deze site vindt u de in het onderzoek gebruikte lessen en de uitgangspunten van de lessen. Ook komt u meer te weten over leerkrachtvaardigheden en didactiek, en over het onderzoek zelf.

NWO

Het onderzoek kon uitgevoerd worden door een aanzienlijke bijdrage van NWO.

266px-1b_NWO_LogoBasis_CMYK_Converted